Algemeen

 • Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft op 19 januari 2004, mede namens de
  Staatssecretaris van Economische Zaken, vragen beantwoord van de kamerleden Van
  Baalen en Wilders (beiden VVD) over het EU-wapenembargo tegen China. Deze vragen
  werden ingezonden op 11 december 2003.

 • In november 2003 was de waarde van de in- en uitvoer van goederen lager dan in
  november 2002. De uitvoer lag 3 procent onder het niveau van een jaar eerder en
  bedroeg 19,4 miljard euro. De invoer was 1 procent lager en kwam uit op 17,3 miljard
  euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het handelsoverschot is
  afgenomen van 2,6 miljard euro in november 2002 naar 2,1 miljard euro in november
  2003. De lagere waarde van de in- en uitvoer is deels te verklaren door lagere
  prijzen. Daarnaast telde november in 2003 een werkdag minder dan in 2002.

 • De douane gaat samen met de opsporingsdienst FIOD-ECD de toegenomen illegale import
  van goedkope sigaretten met behulp van internet aanpakken.

 • Het lid van de Tweede Kamer Samsom heeft gevraagd naar de vrijwillige afspraken die
  inzake het exporteren van sloopschepen zouden bestaan.

 • De EVO organiseert de opleiding Douaneplanning.