Antidumping en antisubsidie

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1632 van 11 augustus 2023 (PbEU L202 van 14 augustus 2023) heeft de Commissie de opening van een onderzoek bekend gemaakt naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2012 van de Commissie ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong uit Indonesië door de invoer van uit Taiwan, Turkije en Vietnam verzonden producten, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan, Turkije en Vietnam, en tot onderwerping van de invoer van uit Taiwan, Turkije en Vietnam verzonden koudgewalste platte producten van roestvrij staal aan registratie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1631 van 11 augustus 2023 (PbEU L202 van 14 augustus 2023) heeft de Commissie de opening bekend gemaakt van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/433 ingestelde compenserende maatregelen ten aanzien van koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong uit Indonesië door de invoer van uit Taiwan, Turkije en Vietnam verzonden producten, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan, Turkije en Vietnam, en tot onderwerping van de invoer van uit Taiwan, Turkije en Vietnam verzonden koudgewalste platte producten van roestvrij staal aan registratie.

  • De Europese Commissie heeft in PbEU C 282 van 11 augustus 2023 een bericht van inleiding gepubliceerd van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde alkylfosfaatesters, van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Belanghebbenden wordt verzocht opmerkingen en verzoeken, in te dienen bij de Europese Commissie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1618 van 8 augustus 2023 (PbEU L 199 van 9 augustus 2023) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een definitief antidumpingrecht op wolfraamcarbide, gesmolten wolfraamcarbide en wolfraamcarbide dat eenvoudigweg is vermengd met metaalpoeder van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1617 van 8 augustus 2023 (PbEU L 199 van 9 augustus 2023) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op optischevezelkabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China.