Antidumping en antisubsidie

  • In PbEU C van 20 oktober 2023 is de opening bekend gemaakt van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2158 van 17 oktober 2023 (PbEU L van 18 oktober 2023) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1478 tot uitbreiding van de ingestelde definitieve compenserende recht op bepaalde geweven en/of gestikte stoffen van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Egypte met deze goederen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Turkije. De Commissie heeft een verzoek om een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek ontvangen van producent in Turkije ter zake van de mogelijkheid om de indiener van het verzoek van de geldende maatregelen vrij te stellen. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de indiener van het verzoek moet worden toegevoegd aan de lijst van ondernemingen die zijn vrijgesteld van de ingestelde compenserende maatregelen.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2169 van 17 oktober 2023 PbEU L van 18 okober 2023 heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1477 tot uitbreiding van het bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/492, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/776, ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde geweven en/of gestikte stoffen van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Egypte tot vanuit Turkije verzonden bepaalde geweven en/of gestikte stoffen van glasvezels, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Turkije. De Commissie heeft een verzoek om een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek ontvangen van producent in Turkije ter zake van de mogelijkheid om de indiener van het verzoek van de geldende maatregelen vrij te stellen. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de indiener van het verzoek moet worden toegevoegd aan de lijst van ondernemingen die zijn vrijgesteld van de ingestelde antidumpingmaatregelen.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2159 van 17 oktober 2023 (PbEU L van 18 oktober 2023) heeft de Commissie de aanvaarding bekend gemaakt van een verzoek om behandeling als nieuwe producent-exporteur met betrekking tot de definitieve antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/191.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2202 van 16 oktober 2023 (PbEU L van 17 oktober 2023) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1259 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer en nodulair gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Thailand. De wijziging heeft betrekking op een aantal producten die vanwege hun verschillende fysieke en technische kenmerken, hun verschillende eindtoepassingen en het gebrek aan onderlinge verwisselbaarheid niet onder de productomschrijving van de geldende antidumpingmaatregelen vallen.