AGS 2: Méér dan een systeemaanpassing

Het zal waarschijnlijk geen enkele douaneaangever ontgaan zijn, de Nederlandse douane
is op het moment druk bezig met het voorbereiden van de invoering van AGS-2, de
tweede fase van het nieuwe douaneaangiftesysteem AGS. De geplande datum hiervoor is 6
oktober 2013.