Arjo Groenendijk, Het AEO-CF en de internal AEO-Auditor

Hoewel alle AEO’ers inmiddels het belang van AEO-monitoring begrijpen, maakt dit nog
niet dat elk bedrijf ook voldoende maatregelen neemt. Vooral het uitvoeren van
interne controles en interne audits wil nog weleens achterwege blijven. Hierdoor
wordt onvoldoende ge(waar)borgd dat procedures daadwerkelijk worden gevolgd en zo
nodig correctieve of preventieve maatregelen worden genomen. Maar wil je zo’n interne
controle of interne audit uitvoeren, dan moet je daarvoor ook medewerkers hebben die
daartoe in staat zijn.