Geert Koevoets: Oorsprongsregels in snel water

Eerder is al aandacht besteed aan de risico´s bij het gebruik van preferentiële
oorsprongscertificaten bij invoer en afgifte van oorsprongscertificaten bij uitvoer.
Nu wordt de aandacht gevestigd op belangrijke wijzigingen in het Algemeen
Preferentieel Systeem (APS). Daarnaast staan we kort stil bij de laatste
ontwikkelingen op het gebied van bilaterale en multilaterale overeenkomsten waarbij
de Europese Unie is betrokken.