Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

Wellicht heeft u er wel eens mee te maken gehad. De Douane treft goederen aan waarvan
zij vermoedt dat ze inbreuk maken op merken, octrooien, modellen of andere
intellectuele eigendomsrechten. De goederen worden vervolgens door de Douane
opgehouden en een onderzoek volgt. In het meest gunstige geval worden de goederen na
het onderzoek weer vrijgegeven, maar het gebeurt ook vaak dat de goederen als schroot
in de vernietiger eindigen. In het laatste geval volgt veelal een langdurig proces
met kosten voor alle betrokken partijen in de logistieke keten. De basis voor het
handelen van de Douane en de merkhouder is de zogenaamde Anti-Piraterijverordening.
Eerder was dit Verordening (EG) nr. 1383/2003, maar vanaf 2014 is deze verordening
vervangen door Verordening (EG) nr. 608/2013. In dit artikel gaan wij nader in op de
uitgangspunten van deze verordening en de kansen en bedreigingen voor zowel de
merkhouder als de vermeende inbreukmaker.