Samantha Speelman, Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de douaneschuld

Iedere rechtspersoon – of dit nu een bv, nv of een stichting betreft – heeft één of
meerdere bestuurders. Bestuurders vertegenwoordigen de rechtspersoon, handelen in
naam van de rechtspersoon en zetten hun handtekening onder contracten. In beginsel
zijn bestuurders niet aansprakelijk voor de schulden die voortvloeien uit de
handelingen die zij verrichten in naam van de rechtspersoon. Een bestuurder is dus in
beginsel ook niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn
echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de
melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.