Samantha Speelman, Steeds hogere eisen aan douane-expediteurs

Wanneer een onderneming goederen importeert of exporteert heeft hij de keuze om de
aangifte zelf te doen of de aangifte te laten doen. Deze keuze hangt van
verschillende factoren af. Wanneer de onderneming de keuze maakt om de aangifte te
laten doen, wordt meestal een douane-expediteur ingeschakeld. Hoewel de
douane-expediteur uiteraard een juiste aangifte probeert te doen, is niet uitgesloten
dat toch een fout wordt gemaakt, of de Douane een ander standpunt inneemt, dan de
douane-expediteur. In specifieke gevallen kan een beroep op het vertrouwensbeginsel
dan helpen. Voor een terecht beroep op dit beginsel moet wel aan een aantal criteria
worden voldaan. Uit recente jurisprudentie blijkt dat steeds hogere eisen worden
gesteld aan de douane-expediteur, wil hij succesvol een beroep doen op het
vertrouwensbeginsel.