Beschouwingen

 • Iedere rechtspersoon – of dit nu een bv, nv of een stichting betreft – heeft één of
  meerdere bestuurders. Bestuurders vertegenwoordigen de rechtspersoon, handelen in
  naam van de rechtspersoon en zetten hun handtekening onder contracten. In beginsel
  zijn bestuurders niet aansprakelijk voor de schulden die voortvloeien uit de
  handelingen die zij verrichten in naam van de rechtspersoon. Een bestuurder is dus in
  beginsel ook niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn
  echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de
  melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.

 • De afgelopen tijd is veel aandacht gegeven aan de tweede fase van AGS
  (Aangiftesysteem), het vervangen van het douanesysteem Sagitta Invoer. De door de
  douane en EVO/Fenex georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten waren in ieder geval
  goed bezocht, er waren zelfs twee extra bijeenkomsten nodig om alle geïnteresseerden
  gelegenheid te geven de voorlichting bij te wonen. Er kan dus wel gezegd worden dat
  dit onderwerp leeft in douaneland.

 • Het zal waarschijnlijk geen enkele douaneaangever ontgaan zijn, de Nederlandse douane
  is op het moment druk bezig met het voorbereiden van de invoering van AGS-2, de
  tweede fase van het nieuwe douaneaangiftesysteem AGS. De geplande datum hiervoor is 6
  oktober 2013.

 • Vanaf 8 oktober 2013 is het mogelijk in het aangiftesysteem AGS gebruik te maken van
  indirecte vertegenwoordiging. Maar biedt indirecte vertegenwoordiging wel de beoogde
  zekerheid, of is dat slechts schijn? In deze notitie komen eerst de verschillende
  soorten van vertegenwoordiging aan bod, daarna de rol van de toegelaten
  douane-expediteur. Vervolgens wordt een tipje van de sluier opgelicht en een
  voorzichtig antwoord gegeven op vorenstaande vraag. In een volgende bijdrage zal
  nader worden ingegaan op dit onderwerp.

 • Zeer frequent worden door de Europese Unie antidumping onderzoeken aangekondigd en
  niet zelden leiden deze tot een definitief antidumpingrecht. Rechten die veelal in de
  vele tientallen procenten lopen. Zeker in deze gevallen is directe vertegenwoordiging
  van groot belang, zodat een eventuele douaneschuld wordt opgelegd bij de
  vertegenwoordigde. Directe vertegenwoordiging biedt echter niet voor alle gevallen de
  gewenste oplossing. Omdat bij een voorlopig antidumpingrecht de aangifte meestal
  wordt aangehouden, is het de vertegenwoordiger wiens borg kan worden aangesproken als
  het fout gaat. Dit artikel behandelt de verschillende hoedanigheden van
  Antidumpingrechten en de gevolgen van het opleggen daarvan, zowel voor de expediteur
  als de importeur.