Beschouwingen

 • Wanneer blijkt dat een douaneschuld ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is
  geboekt, dan kan die douaneschuld in beginsel worden nagevorderd. Het Communautair
  Douanewetboek bevat enkele mogelijkheden, om die navordering — of beter gesteld
  boeking achteraf — toch achterwege te laten of ongedaan te maken. Ik doel dan op de
  mogelijkheid van artikel 220, lid 2, letter b, CDW (schending van het
  vertrouwensbeginsel), artikel 236 CDW (terugbetaling omdat de rechten niet wettelijk
  waren verschuldigd) en artikel 239 CDW (terugbetaling wegens bijzondere
  omstandigheid). Aan de toepassing van deze artikelen zijn echter wel steeds
  voorwaarden verbonden. In dit artikel worden enkele voorwaarden besproken.

 • In 2008 is het gemoderniseerd douanewetboek van kracht geworden. Dit gemoderniseerd
  douanewetboek, kortweg MCC van Modernised Customs Code, is geïntroduceerd als
  vervanging van het communautair douanewetboek (het 'CDW') van 1992 dat bij de
  oprichting van de Europese Unie (EU) in werking is getreden.

 • In dit artikel schrijven Arjo Groenendijk (Customs Knowledge) en Bram van Breukelen
  (Customs Knowledge) over de verschillende typen douane-entrepot. Van de in de
  communautaire douanewetgeving genoemde entrepottypen A t/m F worden in Nederland
  alleen de typen B tot en met E toegepast. Daarbij is het entrepot type B een
  zogenoemd publiek entrepot (opslag van goederen door iedereen onder verantwoording
  van de beheerder).

 • Op 20 februari jl. heeft PriceWaterhouseCoopers (PWC) aan het Europees Parlement het
  door dat parlement gevraagde rapport gepresenteerd over de invoering van de
  Modernised Customs Code (MCC) (Study for the European Parliament on the
  Implementation of the Modernised Customs Code).

 • In de e-mailnieuwsbrief Ins&Outs van februari 2012 heeft Mieke Kuijken
  onderstaand artikel geschreven, getiteld Belastingheffing op afval.