Beschouwingen

 • In de e-mailnieuwsbrief Ins&Outs van februari 2012 heeft Bart Boersma onderstaand
  artikel geschreven, getiteld Douane-compliance en de hete adem van artikel 14
  novodecies TCDW.

 • In de e-mailnieuwsbrief Ins&Outs van september 2011 heeft Bart Boersma een
  artikel geschreven over Artikelstambestanden, gevaar van automatisering en
  automatismen. Voor het doen van een juiste aangifte is een reeks aan informatie
  nodig, maar niet in de minste plaats de goederencode. Steeds meer bedrijven werken
  met artikelstambestanden waarin overzichten zijn opgenomen met daarin de omschrijving
  van het product en de goederencode. Deze overzichten vormen dé oplossing om steeds
  dezelfde goederencodes te gebruiken, maar leiden niet automatisch tot de juiste
  goederencode. In dit artikel bespreekt hij de risico’s, maar vooral ook tips &
  trucs bij het gebruik van artikelstambestanden.

 • In de Nieuwsbrief Ins&Outs 5 juli 2011 is een artikel verschenen van Bart Boersma
  (bart.boersma@douaneadvies.nl). over de fiscale strafbeschikking.

  Vanaf 1 juli 2011 is de Wet OM-afdoening in werking getreden voor douane- en
  accijnsdelicten. Daarmee vervalt de mogelijkheid van de douane om een
  transactievoorstel te doen, maar daarvoor komt de fiscale strafbeschikking in de
  plaats. Wat moet u wel doen en wat vooral niet? Welke gevolgen heeft deze
  strafbeschikking voor uw bedrijfsvoering of voor het verkrijgen of behouden van de
  AEO-status?

 • Eerder hebben wij aandacht besteed aan inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. We
  hebben toen ook aan de orde gesteld de vraag of de Douane wel gerechtigd is om op te
  treden bij goederen die onder douaneverband zijn opgeslagen of worden vervoerd. Hier
  lijkt nu duidelijkheid over te komen. Zo heeft de Advocaat-Generaal van het Hof van
  Justitie een heldere conclusie geschreven en heeft ook het Gerechtshof ’s-Gravenhage
  alsook de Rechtbank Rotterdam, met een verwijzing naar deze conclusie, een
  interessante uitspraak gedaan. Conclusie: de Douane lijkt niet bevoegd te zijn om
  goederen vast te houden wanneer deze zich onder douaneverband bevinden.

 • De classificatie van set-topboxen houdt Nederland en de rest van de wereld al geruime
  tijd bezig. Met een set-topbox kunnen televisiesignalen afkomstig van een
  satelliettelevisieplatform worden ontvangen. Vervolgens decodeert de set-topbox dit
  signaal op het moment dat het signaal wordt doorgegeven aan een televisietoestel.