Beschouwingen

 • Op 14 januari 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen tot het
  aanpassen van de huidige 'Novel Foods'-Verordening (Verordening (EG) nr. 258/97)

  Het voorstel is gepubliceerd onder COM(2007) 872 final van 14 januari 2008.

  . Novel foods zijn omschreven als voedingsmiddelen die met behulp van een nieuwe
  technologie worden geproduceerd, of een ingrediënt bevatten dat van oorsprong niet in
  voeding voorkomt. Een goed voorbeeld van een toegelaten novel food betreft
  'Rijstdranken met toegevoegde fytosterolen/fytostanolen' (zie ook www.inenuitvoer.nl:
  2008-0034-NFM
  ).

 • Op 1 januari 2006 zijn de nieuwe Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen
  voor fiscale en douanedelicten (ATV-richtlijnen) in werking getreden (Stcrt.
  247 van 12 december 2005). De nieuwe ATV-richtlijnen vervangen de richtlijnen uit
  2000 (Stcrt. 251 van 28 december 2000; in werking getreden op 1 januari 2001).
  Met de nieuwe richtlijnen hopen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie beter
  uitdrukking te geven aan het uitgangspunt dat het strafrecht geldt als laatste
  redmiddel bij de handhaving van de fiscale en douanewetgeving. In dit artikel worden
  de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe ATV-richtlijnen besproken en
  wordt stilgestaan bij de bijzondere positie van de Douane. Tot slot wordt ingegaan op
  de vraag of de nieuwe richtlijnen er daadwerkelijk toe zullen leiden dat uitsluitend
  de ernstigste fraudezaken strafrechtelijk worden gesanctioneerd.

 • De indeling van platen, banden en andere dragers voor geluid- of beeldopnamen of voor
  dergelijke doeleinden vormt al jarenlang onderwerp van bespreking in het Comité voor
  het Geharmoniseerd Systeem (HSC) bij de Werelddouaneorganisatie (WDO). De toelichting
  op het Geharmoniseerd Systeem (GS) is onlangs gewijzigd. Wat steekt hierachter?