Douanememo 2019 verschenen

Onlangs is de nieuwe editie van het Douanememo verschenen. Het Douanememo 2019 bevat
in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende
douanebepalingen. Het memo volgt daarbij de onderwerp volgorde zoals gehanteerd in
het Douanewetboek van de Unie (DWU).