Boekbesprekingen

 • Luchtvracht en luchtvrachtlogistiek zijn belangrijke elementen in internationale
  logistieke ketens. Het belang van en de dynamiek in luchtvracht en
  luchtvrachtlogistiek wordt steeds groter, met belangrijke uitdagingen en innovaties
  tot gevolg. In veel handboeken Logistiek wordt relatief weinig aandacht besteed aan
  luchtvracht en luchtvrachtlogistiek. In die leemte voorziet onlangs verschenen boek
  Luchtvrachtlogistiek.

 • De jaarlijkse, geüpdate editie van het Douanememo is verschenen, samengesteld naar de
  op 1 januari 2014 bekende gegevens.

 • In het boek "Wegwijs in Railvervoer" wordt ingegaan op de organisatie van de markt,
  de operationele aspecten in het railgoederenvervoer en de belangrijkste recente
  ontwikkelingen. In de afgelopen twee decennia voltrokken zich belangrijke
  veranderingen in de markt van het railgoederenvervoer. Dit werd door wetgeving van de
  Europese Unie ingegeven, die als doelstelling had de rol van de nationale overheden
  terug te dringen door meer marktwerking in deze spoorwegmarkt te realiseren. Kennis
  van deze materie kan van belang zijn in het onderhandelingen met de vervoerders voor
  bedrijven die hun goederen via het spoor in- of uitvoeren.

 • Over ongeveer een jaar, met ingang van 11 juli 2013 om precies te zijn, wordt de
  Cosmeticaverordening van kracht (Verordening (EG) van het Europees Parlement en de
  Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten, nr. 1223/2009, PbEU L
  342 van 22 december 2012).

 • Sdu Uitgevers geeft op fiscaal gebied de serie ‘Wegwijs in …’ uit. Ook in de
  omzetbelasting maakt de Sdu liefhebbers wegwijs. Zojuist is de elfde druk verschenen
  van ‘Wegwijs in de btw’ van de hand van Ettema, Hulshof en Van Slooten.