Boekbesprekingen

 • Bij Sdu uitgevers is in de reeks ‘WAAR&WET, Praktijkgidsen voor levensmiddelen-
  en productenrecht’ verschenen de 2011-editie van de uitgave ‘Etikettering van
  levensmiddelen’. Het boekje geeft helder en systematisch inzicht in de vereisten
  waaraan etiketten voor levensmiddelen welke in Nederland op de consumentenmarkt
  worden gebracht, moeten voldoen. Welke informatie moet hoe worden vermeld, maar ook
  welke (non-)informatie niet is toegestaan.

 • Sinds 10-10-2010 is de staatsstructuur van het Koninkrijk der Nederland op een nieuwe
  leest geschoeid en bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier delen, namelijk
  Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En Nederland is vanaf die datum drie
  eilanden rijker, te weten Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de BES-eilanden of
  kortweg: de BES. Deze drie eilanden waren een onderdeel van de nu dus opgeheven
  Nederlandse Antillen en zijn een deel van Nederland geworden; Caribisch Nederland,
  ons eigen plaatsje in de zon. Deel van Nederland zou, zonder nadere wetgeving, ook
  willen zeggen deel van het Nederlandse fiscale en douanestelsel. Om allerlei redenen
  is daar niet voor gekozen en is voor die eilanden een eigen belasting- en
  douanestelsel ontworpen en ingevoerd. Over dit stelstel gaat het bij Sdu Uitgevers
  verschenen boek ‘Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland’ dat de ondertitel
  meekreeg: Belastingheffing op de BES vanaf 2011.

 • Onlangs is bij Sdu Uitgevers het Douanememo 2011 verschenen. Dit jaar is het memo
  voor het eerst ook als e-book verkrijgbaar.

 • Voor diegenen die met de in- of uitvoer van zeldzame dier- en plantsoorten te maken
  hebben is CITES een bekend begrip. CITES beschrijft ondermeer welke vergunningen
  nodig zijn en welke procedures gevolgd moeten worden bij import en export van
  beschermde soorten. Voor hen en de wetshandhavers is het Handboek CITES een prima
  naslagwerk. De auteur is Mr. Erna Philippi-Gho, die zich voor het ministerie van LNV
  met CITES heeft bezig gehouden.

 • Bij uitgeverij Interdata is de 2010-editie verschenen van THE INTERNATIONAL DIRECTORY
  OF IMPORTERS. Dit overzicht wordt sinds 1987 jaarlijks op de markt gebracht.