Boekbesprekingen

 • Bij Sdu Uitgevers is in de serie Chemiezone.nl het boek 'Aan de slag met REACH'
  verschenen. In dit boek wordt de REACH-verordening inzake gevaarlijke stoffen
  uiteengezet en de verplichtingen die uit de verordening voortvloeien voor
  marktdeelnemers, waaronder importeurs.

 • Recent is de tweede druk verschenen van de handleiding waarin een uitleg wordt
  gegeven over de invulling van het Enig document. Deze handleiding is van de hand van
  mr. ing. B.J.B. Boersma.

 • Recent heeft Ron Koldenhof in een boekbespreking aandacht geschonken aan het
  proefschrift van Femke de Vries, getiteld 'De bestuurlijke boete in de douanewet'
  (www.inenuitvoer.nl: 2005-1539-bbs). Hierna reageert Femke de Vries op die
  bespreking.

 • In Rotterdam heeft de openbare verdediging plaatsgevonden van het proefschrift van
  Femke de Vries getiteld ‘De bestuurlijke boete in de Douanewet’. Bij mijn weten

  Mr. drs. D.E.R.K. (Ron) Koldenhof RA.

  het eerste boek dat diep in gaat op deze materie. Een onderwerp ook dat in het
  kader van de herziening van het Communautair douanewetboek nadrukkelijk in de
  belangstelling staat. Alle reden dus om eens nader kennis te maken.

 • Bij de Fenedex is de vijfde editie van het boek 'Exportmanagement' uitgekomen. Het
  boek behandelt een groot aantal exportgerelateerde onderwerpen zoals management,
  marketing, financiën, logistiek, douane, juridische zaken en interculterele
  communicatie.