Brexit besluit van de Europese Raad

Bij brief van 5 april 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend tot een verdere verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn, als verlengd door de Europese Raad, tot en met 30 juni 2019, opdat de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord kan worden voltooid. Op 10 april 2019 heeft de Europese Raad ingestemd met een verdere verlenging, opdat beide partijen het terugtrekkingsakkoord kunnen ratificeren. De in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn, als verlengd bij Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, wordt verder verlengd tot en met 31 oktober 2019.