Brexit besluit van de Europese Raad

Bij brief van 20 maart 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn tot en met 30 juni 2019, teneinde de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord te voltooien.

Op 21 maart 2019 heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 22 mei 2019, op voorwaarde dat het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord in de daaropvolgende week zou goedkeuren. Indien het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord niet zou goedkeuren, heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 12 april 2019 en aangegeven dat hij van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het hem vóór 12 april 2019 een te volgen koers ter overweging voorlegt.