EU-governance van de Brexit en de impact ervan op de onderhandelingen

Het is van belang na te gaan hoe de EU het onderhandelingsproces intern heeft geregeld om conclusies voor de toekomst te trekken. Johannes Greubel van het European Policy Centre betoogt in zijn artikel dat de EU tijdens de onderhandelingen erin geslaagd is een interinstitutioneel bestuurssysteem op te zetten dat niet alleen de eenheid maar ook de volledige steun van alle instellingen voor de uitkomst van de onderhandelingen waarborgt, en de onderhandelingspositie van de Unie versterkt.