Het VK opgenomen als erkend derde land in EU-wetgeving voor de invoer van dieren en dierlijke producten

Rekening houdend met de specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland aan de Europese Commissie verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, worden het Verenigd Koninkrijk en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden opgenomen in de diverse lijsten van toegelaten derde landen, gebieden en delen daarvan voor dieren en dierlijke producten. De datum van inwerkingtreding van de opname is afhankelijk van de daadwerkelijke uittreding van het VK uit de EU.