AGS controleert op registratie douanevertegenwoordigers

Vanaf 1 oktober 2019 controleert het aangiftesysteem AGS of douanevertegenwoordigers
als zodanig zijn geregistreerd.