Andere wijze van melding domiciliëringsprocedure (DomProc).

Door de invoering van het Single Window voor maritiem en lucht moet een aparte
DomProc melding worden gedaan.