Geen berichtenverkeer mogelijk met de douanesystemen op 10 maart 2018

Door het in gebruik nemen van de vernieuwde software voor een aantal douanesysteem is
er geen berichtenverkeer mogelijk op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 08:00 uur tot 22:00
uur (Voor NCTS tot 10:30).