Kennisgeving bij voorafaangiften vanaf 1 maart 2018

Bij een voorafaangifte in AGS met een vergunning “Douanevereenvoudigingen” of een
gecombineerde vergunning “Douanevereenvoudigingen en Veiligheid” wordt het
selectieresultaat vooraf bekend gemaakt.