Nieuwe verzendwijze Overzicht gedane aangiften (OGA) uitgesteld

De nieuwe verzendwijze voor het OGA is uitgesteld tot april 2019.