Nu ook elektronische meldplicht voor zeeschepen in kleinere havens.

Met ingang van 21 december 2019 moeten zeeschepen zich ook in kleinere havens
elektronisch melden.