Uitstel invoering Europese douane IT-systemen

De termijn voor de voltooiing van de elektronische douane systemen die zijn voorzien
in het Douanewetboek van de Unie (DWU) is nader vastgesteld op 2025.