Uitvoeringsverordening inzake technische regelingen voor elektronische systemen

Met de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2089 stelt de Commissie technische regelingen
vast voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van EU en bepaalde nationale
elektronische systemen.