Vereenvoudigd aangifte doen voor exploitanten riviercruiseschepen

Exploitanten van riviercruiseschepen die drank met alcohol aan boord hebben waarover
accijns moet worden betaald (of teruggevraagd) kunnen met een
vergunning daarvan op een vereenvoudigde manier aangifte doen.