Vertraging nieuwe IT douanesystemen van de Europese Unie

De Europese rekenkamer meldt in een rapport dat de invoering van nieuwe IT systemen
voor de Europese douanediensten forse vertraging oploopt.