Wijziging aanzuiveringsafrekeningen

Door een aantal verbeteringen kunnen de aanzuiveringsafrekeningen sneller worden
verwerkt.