Wijzigingen in de op te geven preferentiële oorsprongsbewijzen bij douaneaangiften

In het gebruikstarief zijn een aantal nieuwe preferentiële
oorsprongsbewijzen opgenomen.