Douane en automatisering

  • Onlangs spraken wij Erik te Boome, implementatiemanager bij de Douane Nederland over de overgang naar het nieuwe Douane Management Systeem (DMS). De implementatie van dit nieuwe systeem zorgt voor uitdagingen en tijdsdruk bij Nederlandse ondernemers. Met de deadline van 30 september in zicht moeten bedrijven hun aansluiting op het nieuwe systeem afronden. Hoewel de Douane klaar is om de overgang soepel te laten verlopen, liggen de grootste uitdagingen bij softwareleveranciers en aangevers. Migratie verloopt iets trager dan gepland, waarbij bedrijven om uitstel hebben gevraagd, maar de Douane benadrukt dat wachten tot het laatste moment risico's met zich meebrengt. Benieuwd naar meer? Lees dan het volledige interview met Erik te Boome.

  • De Douane heeft In het weekeinde van 29 juli 2023 een nieuwe versie van het nieuwe aangiftesysteem DMS 4.0 in productie genomen.

  • De douane heeft 2 nieuwe releases van DMS in productie genomen: DMS 4.0 versie 20.4 en versie 21.4.

  • Dit jaar wordt het AanGifteSysteem (AGS) van de Douane vervangen door het Douaneaangiften Management System (DMS). Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform bijlage B van het douanewetboek van de Unie (DWU). Net als in AGS kunnen in DMS-aangiften voor invoer, uitvoer en voor bijzondere regelingen worden ingediend.

  • Onlangs is het vierde verslag van de Commissie gepubliceerd over de voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie (DWU) voorziet. Dit verslag gaat dieper in op de verdere vooruitgang die werd geboekt met de ontwikkeling van de elektronische systemen en beschrijft het de evolutie naar een volledig digitale omgeving die sinds de inwerkingtreding van het DWU heeft plaatsgevonden. Daartoe wordt voortgebouwd op het werkprogramma van het DWU (DWU/WP), dat als uitgangspunt voor de voortgangsrapportage dient.