Douane en automatisering

 • De douane wijst op haar website op de noodzaak om het EORI-nummer op de
  douaneaangiften te vermelden. Bij douaneaangiften moeten vanaf 4 juli 2010 in de
  rubriek 'Vertegenwoordigde' in Sagitta-invoer (DSI) altijd het geldige EORI-nummer
  van de klant worden opgeven.

 • De Douane heeft besloten de release van een nieuwe eCustoms versie uit te stellen tot
  het weekend van 28 en 29 augustus 2010. De oorspronkelijke release was gepland in het
  weekend van 3 en 4 juli 2010.

 • De Douane en verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben een
  samenwerkingsovereenkomst getekend voor een proef met Supd@x. Met dit ICT-programma
  willen zij de regeldruk verlagen en doorlooptijden verkorten bij de import van vlees
  en vis in de Rotterdamse haven.

 • Vanaf 15 juni 2010 kunnen certificaten en geleidebiljetten voor de export van vlees
  en vleesproducten naar landen buiten de Europese Unie uitsluitend nog via het
  geautomatiseerde systeem CLIENT worden aangevraagd en afgegeven. Behalve in
  noodgevallen ondersteunt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vanaf die datum
  de oude wijze van certificeren niet meer. Dit is besloten in overleg met de
  Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en de brancheverenigingen COV en NEPLUVI.

 • De Douane heeft vragen gekregen over de procedure bij een uitvoeraangifte, gevolgd
  door een aangifte douanevervoer met een TIR-carnet. Per 31 januari moet een Trader at
  Exit in het kader van het uitgaan een elektronische aankomstmelding doen. Een deel
  van de vragen wordt veroorzaakt door de manier waarop de (weder)uitvoer aangifte
  wordt ingevuld. Op de website www.douane.nl heeft de douane nadere informatie
  opgenomen die een antwoord gegeven op de gestelde vragen. In het onderstaande
  overzicht ziet u welke situaties zich kunnen voordoen bij deze aangiften en hoe u
  hierbij moet handelen.