Douane en automatisering

 • In het Codeboek Sagitta is een aantal wijzigingen aangebracht. In het codeboek
  Sagitta zijn alle codes opgenomen die op basis van de huidige wetgeving verplicht
  zijn in de douaneaangiften. Softwareleveranciers kunnen hun aangifteprogramma's
  actualiseren met de aangepaste codes.

 • Een nieuwe versie van het codeboek Sagitta is gepubliceerd op de website van de
  douane, www.douane.nl . In het codeboek Sagitta zijn alle codes opgenomen die op
  basis van de huidige wetgeving verplicht zijn in de douaneaangiften.

  Softwareleveranciers kunnen hun aangifteprogramma's actualiseren met de aangepaste
  codes.

 • De douane kan geen aanvullende berichten meer accepteren op aangiften die voor 31
  januari 2010 van een douanenummer zijn voorzien. Op 31 januari 2010 zijn
  verschillende wijzigingen in de geautomatiseerde systemen van de douane doorgevoerd.
  Daaronder de verplichte vermelding van het EORI nummer (Economic Operators
  Registration and Identification). Zie ook www.inenuitvoer.nl: 2010-171.

 • In In- en Uitvoernieuws is enkele malen aandacht besteed aan de actie van de douane
  om het aantal openstaande uitvoerzendingen in het Export Control System (ECS) te
  verminderen. Zie www.inenuitvoer.nl: 2009-343
  en 2010-117. Uit een onderzoek onder de leden van de exporteursorganisatie Fenedex is
  gebleken dat exporteurs vaak niet op de hoogte zijn van openstaande zendingen in ECS.

 • Op 31 januari 2010 zal een omvangrijke aanpassing van de geautomatiseerde systemen
  van de douane plaatsvinden. Na deze aanpassingen zal het berichtenverkeer tussen het
  bedrijfsleven en de douane nagenoeg volledig elektronisch plaatsvinden. De
  voorbereidingen voor deze aanpassingen zijn reeds in 2008 gestart als gevolg van de
  zogenoemde veiligheidswijzigingen in het Communautair douanewetboek. Het
  bedrijfsleven is bij de aanpassing van de aangiftesystemen betrokken geweest.