Gebruikstariefwijzigingen

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • De Commissie heeft in PbEU L van 31 oktober 2023 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2364 van 26 september 2023 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde Nomenclatuur voor 2024. De wijzigingen zien in het bijzonder op de aanpassingen in het kader van aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen op verzoek economische marktdeelnemers of diverse schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring van de handel. Daarnaast moet de GN worden gewijzigd vanwege, bijvoorbeeld, veranderde eisen op het gebied van statistieken en handelsbeleid, technologische en commerciële ontwikkelingen of de noodzaak teksten aan te passen of te verduidelijken. De Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2364 treedt op 1 januari 2024 in werking.

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.