Wijziging douanetarief afvalolie

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 is de schorsing van douanerechten op
bepaalde goederen uit hoofdstuk 27 ook van toepassing op afvalolie van GN-code 2710
99 00.