Antidumping – prejudiciële vragen betreffende maatregelen op ammoniumnitraat uit Rusland

In de zaak onder nr. C-117/19 Linas Agro zijn prejudiciële vragen gesteld ter zake
van de wettelijke maatregelen die betrekking hebben op de instelling van het
definitieve antidumpingrecht op de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit
Rusland.