Antidumping – zonnepanelen van Chinese oorsprong, UTB terecht uitgereikt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 maart 2019 in zaaknr. 18/00340 geoordeeld dat
de Inspecteur heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde
zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. UTB terecht aan belanghebbende uitgereikt.