Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba - vracht- en verzekeringskosten ten onrechte bijgeteld

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 12 februari 2020 in de zaak AUA201903144
geoordeeld ter zake van een In geschil in hoeverre de teruggaaf van invoerrechten
terecht ten name van belanghebbende is gesteld. Zowel de importeur als de aangever
zijn ‘belanghebbende’. Dit brengt mee dat belanghebbende als aangever gerechtigd is
teruggaaf van invoerrechten te vorderen. Nu belanghebbende rechtmatig teruggaaf heeft
gevorderd, heeft de Inspecteur de teruggaaf van invoerrechten terecht ten name van
belanghebbende gesteld.