Hof Amsterdam bevestigt oordeel rechtbank Noord-Holland (nafta – actieve veredeling)

Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 mei 2016 in zaaknummer HAA 15/4073 uitspraak
gedaan ter zake van de indeling van nafta. Het product dat na vermenging in het
zeeschip is ontstaan kan, gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen (met name
het distillatietraject en het lood- en octaangehalte) zoals die blijken uit het
‘Certificate of Quality’ en het op basis daarvan uitgevoerde onderzoek door het
Douane Laboratorium, met toepassing van indelingsregels 1 en 6 worden ingedeeld onder
GN-code 2710 12 41. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in de zaak 16/00254 op 20 april
2017 de uitspraak van de rechtbank bevestigd.