Hof Amsterdam bevestigt oordeel Rechtbank - verzoek om herziening aangiften terecht geweigerd

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2011in haar uitspraak in de zaak onder nummer 20/00242 geoordeeld dat een verzoek om herziening van de aangiften is terecht geweigerd. Communautaire goederen die, na uit het douanegebied van de Gemeenschap te zijn uitgevoerd, opnieuw in dit douanegebied worden binnengebracht en binnen een termijn van drie jaar in het vrije verkeer worden gebracht, kunnen op verzoek van de belanghebbende van rechten bij invoer vrijgesteld. In het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 2015 is geoordeeld dat de onderhavige vrachtwagens gebruikte goederen waren die meer dan drie jaar daarvoor vanuit de Europese Unie naar Israël waren vervoerd. Nu gelet op voornoemd arrest in rechte vaststaat dat de vrachtwagens niet binnen een termijn van drie jaar in het vrije verkeer zijn gebracht, faalt de stelling van eiseres.