Hof Amsterdam bevestigt uitspraak rechtbank - voorwaarden kwijtschelding niet vervuld

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2021 in zaaknummer 20/00241 geoordeeld dat de voorwaarden voor kwijtschelding op de voet van artikel 239 van het CDW zijn niet vervuld.