Hof van Justitie oordeelt over begrip „schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in volle zee”

In zaak C‑192/19 heeft het Hof van Justitie betreffende een verzoek om een
prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van aanvullende aantekening 1 op
hoofdstuk 89 van de gecombineerde nomenclatuur, ingediend door het gerechtshof
Amsterdam (Nederland) in de procedure Rensen Shipbuilding BV op 11 maart 2020
geoordeeld. Het gebezigde begrip „schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in
volle zee” strekt zich niet uit tot schepen waarmee ten gevolge van de eigenschappen
die inherent zijn aan de bouw ervan, bij moeilijke weersomstandigheden tot slechts
ongeveer 21 zeemijl uit de kust kan worden gevaren.