Hoge Raad: beroep in cassatie indeling e-reader ongegrond

Op 6 april 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaak 17/01658 op het beroep in
cassatie betreffende een bij beschikking ten aanzien van belanghebbende gegeven
bindende tariefinlichting voor de indeling van een e-reader. Belanghebbende heeft een
aantal middelen voorgesteld. Volgens de Hoge Raad kunnen de middelen niet tot
cassatie leiden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.