Hoge Raad indeling door Hof van deurmat onder post 57.05 terecht

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 arrest gewezen in de zaak 19/03745 op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2019, nr. 18/00307, op het hoger beroep van de Inspecteur tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nr. HAA 16/1830) betreffende een ten aanzien van belanghebbende gegeven bindende tariefinlichting. Het Hof heeft vastgesteld dat de bovenzijde van de deurmat uit textielmateriaal bestaat. Daarvan uitgaande heeft het Hof terecht geoordeeld dat de deurmat bij toepassing van aantekening 1 op hoofdstuk 57 van de GN voldoet aan de bewoordingen van post 57.05 van de GN. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.