Hoge Raad stelt prejudiciële vragen douanewaarde lagere transactieprijs bij boeking achteraf

De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 arrest gewezen in de zaak 16/01523 betreffende aan
belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van douanerechten. De Hoge Raad
stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie , onder meer in hoeverre een
aangever in het kader van een boeking achteraf alsnog kan kiezen voor een andere,
lagere transactieprijs van ingevoerde goederen met het oog op het verlagen van de
douaneschuld. De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding
totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak heeft
gedaan.