Hoge Raad verklaart beroep cassatie om terugbetaling van douanerechten ongegrond

De Hoge Raad heeft op 22 februari 2019 in zaaknr. 18/01264 arrest gewezen op
het beroep in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de
uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 13 februari 2018, nr. 17/00433,
betreffende een ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking op een verzoek om
terugbetaling van douanerechten. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie
ongegrond.