Hoge Raad verklaart beroep ongegrond in zaak betreffende indeling stof voor plisségordijnen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 februari 2017 uitspraak gedaan in de zaak
16/00295 betreffende de indeling van een stof, met een breedte van drie meter, welke
dient voor het vervaardigen van plisségordijnen. Anders dan belanghebbende is het Hof
van oordeel dat het hier een geconfectioneerd artikel betreft. Het goed kan echter
niet, zoals de inspecteur heeft betoogd en de rechtbank hem daarin heeft gevolgd,
ingedeeld worden in post GN-code 6303 9210 (vitrages en gordijnen). Het Hof heeft het
onderhavige goed met toepassing van indelingsregel 1 en 6, ingedeeld in GN-code 6307
9098, als een ‘ander geconfectioneerd artikel’. De Hoge Raad verklaart het beroep van
de Staatssecretaris in cassatie ongegrond.